6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA, predlagatelj Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora

Datum ulaska u proceduru:
Datum povlačenja iz procedure:

Dana 17. veljače 2009. Odbor za pravosuđe povlači Prijedlog kandidata upućenog predsjedniku Hrvatskoga sabora aktom od 26. ožujka 2008.