6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ODLUKE DA SE PRISTUPI PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji klubovi zastupnika SDP-a, HNS-a, HSS-a, IDS-a, PGS-a, SBHS-a, MDS-a i SDSS-a