7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 98. STAVKA 1. TOČKE 6. ZAKONA O CESTAMA ("Narodne novine", br. 84/11.) - predlagatelj Odbor za zakonodavstvo

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
08.02.2013.

Rasprava je zaključena 6. veljače 2013.
Na 7. sjednici 8. veljače 2013. donesena je Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja (111 glasova "za", 6 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: