9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ZAMJENICE GUVERNERA I TRI VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE I PRESTANKU MANDATA ZAMJENIKA GUVERNERA I TRI VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
12.07.2018.

Rasprava je zaključena 12. srpnja 2018.
Odluka je donesena na 8. sjednici 13. srpnja 2018. (78 glasova "za", 38 "protiv“).