5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG PRAVILA O POSTUPANJU ELEKTRONIČKIH MEDIJA S NACIONALNOM KONCESIJOM U REPUBLICI HRVATSKOJ TIJEKOM IZBORNE PROMIDŽBE- predlagatelji klubovi zastupnika SDP-a, HNS-a, IDS-a, HSLS-a, HSS-a, HSP-a, SDSS-a i nacionalnih manjina

Rasprava je zaključena 12. listopada 2007.
Prijedlog nije prihvaćen na 27. sjednici 12. listopada 2007. (59 glasova "za", 66 "protiv", 4 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: