9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 138 - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a

Datum ulaska u proceduru:
Datum povlačenja iz procedure:

Predlagatelj je povukao Prijedlog zakona iz procedure 4. rujna 2017.

Vezane informacije: