9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 236 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
08.12.2017.

Rasprava je zaključena 6. prosinca 2017.
Na 6. sjednici 8. prosinca 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (123 glasa "za", 3 "suzdržana").

Vezane informacije: