9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 174 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
04.10.2017.

Rasprava je zaključena 27. rujna 2017.
Na 5. sjednici 4. listopada 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (91 glas "za", 11 "protiv", 1 "suzdržan")

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: