5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 610

Dana 14. prosinca 2006. prihvaćena je primjena hitnog postupka (71 glas "za", 15 "protiv").
Rasprava je zaključena 15. prosinca 2006.
Zakon je donesen 15. prosinca 2006. (101 glas "za", 5 "protiv", 3 "suzdržana")

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: