5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI, prvo čitanje, P.Z. br. 657

Rasprava je zaključena 18. travnja 2007.
Na 25. sjednici, 20. travnja 2007. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (86 glasova "za", 4 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: