5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA - predlagatelj Klub zastupnika HSU, prvo čitanje, P.Z.br. 162