5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P. Z. E. br. 577

Rasprava je zaključena 6. prosinca 2006.
Dana 8. prosinca 2006. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. (102 glasa "za", 2 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: