5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UMIROVLJENIČKOM FONDU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 668

Dana 18. travnja 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (80 glasova "za", 2 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 19. travnja 2007.
Zakon je donesen na 25. sjednici, 20. travnja 2007. (80 glasova "za", 5 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: