5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA O OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA – predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 664

Dana 13. lipnja 2007. na 26. sjednici nije prihvaćena primjena hitnog postupka ( 28 "za", 70 glasova "protiv").

Vezane informacije: