5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 580

Dana 15. studenoga 2006. prihvaćena je primjena hitnog postupka (84 glasa "za", 8 "protiv", 2 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 17. studenoga 2006.
Zakon je donesen 24. studenoga 2006. (71 glas "za", 4 "protiv", 5 "suzdržanih").

Vezane informacije: