6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 202

Datum zaključenja rasprave:
Dana 28. studenoga 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (103 glasa "za", 1 "protiv", 5 "suzdržanih").
Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008.
Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (jednoglasno, 106 glasova "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: