6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNO–PRIVATNOM PARTNERSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 126

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 10. srpnja 2008.
Dana 15. srpnja 2008., na 5. sjednici donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (98 glasova "za", 6 "protiv", 17 "suzdržanih").

Vezane informacije: