5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, prvo čitanje, P. Z. E. br. 694

Rasprava je zaključena 19. lipnja 2007.
Na 26. sjednici, 21. lipnja 2007. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (84 glasa "za", 3 "suzdržana").

Vezane informacije: