6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O KAZNENIM DJELIMA PROTIV TRŽIŠTA KAPITALA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 226

Datum zaključenja rasprave:
Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (81 glas "za", 11 "protiv").
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2008.
Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (128 glasova "za", 2 "suzdržana").

Vezane informacije: