6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 116

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 8. srpnja 2008.
Dana 9. srpnja 2008., na 5. sjednici donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (80 glasova "za", 26 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: