6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 129

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 8. srpnja 2008.
Dana 9. srpnja 2008., na 5. sjednici donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (102 glasa "za", 1 "protiv", 4 "suzdržana").

Vezane informacije: