5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O MUZEJIMA IVANA MEŠTROVIĆA, prvo čitanje, P.Z. br. 629

Rasprava je zaključena 21. ožujka 2007 Na 25. sjednici, 30. ožujka 2007. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (69 glasova "za", 15 "protiv", 6 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: