6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O NOVČANOJ NAKNADI ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 107

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 23. lipnja 2008.
Zakon je donesen na 5. sjednici 2. srpnja 2008. (80 glasova "za", 13 "suzdržanih").

Vezane informacije: