5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 766

Dana 26. rujna 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 78 glasova "za").
Rasprava je zaključena 27. rujna 2007.
Zakon je donesen na 27. sjednici 3. listopada 2007. (91 glas "za", 2 "protiv", 5 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: