5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DOPUNSKOG PROTOKOLA ŽENEVSKIM KONVENCIJAMA OD 12. KOLOVOZA 1949. O DODATNOM ZNAKU RASPOZNAVANJA (PROTOKOL III.), S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 643

Dana 21. ožujka 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (73 glasa "za", 4 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 22. ožujka 2007.
Zakon je donesen na 25. sjednici, 30. ožujka 2007. (92 glasa "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: