5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU EUROPSKE KONVENCIJE O PRAVNOJ ZAŠTITI USLUGA KOJE SE TEMELJE NA UVJETOVANOM PRISTUPU I USLUGA KOJE PRUŽAJU UVJETOVAN PRISTUP, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 646

Rasprava je zaključena 29. ožujka 2007.
Zakon je donesen na 25. sjednici, 30. ožujka 2007. (91 glas "za", 1 "suzdržan").

Vezane informacije: