9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA I., II., III., IV., VI. I VIII. PROTOKOLA O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA IZ 1998. GODINE UZ KONVENCIJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 248 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
26.01.2018.

Dana 8. prosinca 2017. na 6. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 18. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 26. siječnja 2018. (119 glasova "za", 3 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: