6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O METRU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 179

Datum zaključenja rasprave:
Dana 19. studenoga 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 118 glasova "za").
Rasprava je zaključena 19. studenoga 2008.
Zakon je donesen na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (98 glasova "za", 5 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: