5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM I FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 684

Dana 18. svibnja 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (100 glasova "za", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 30. svibnja 2007.
Zakon je donesen na 25. sjednici, 1. lipnja 2007. (jednoglasno, 100 glasova "za").

Vezane informacije: