5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE PROTIV DOPINGA U ŠPORTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 718

Dana 29. lipnja 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (92 glasa "za", 2"suzdržana").
Rasprava je zaključena 4. srpnja 2007.
Zakon je donesen na 26. sjednici, 6. srpnja 2007. (96 glasova "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: