5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE U POGLEDU SUDJELOVANJA HRVATSKE U PROGRAMU FISCALIS 2003-2007, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 574

Dana 15. studenoga 2006. prihvaćena je primjena hitnog postupka (93 glasa "za", 2 "protiv", 3 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 30. studenoga 2006.
Zakon je donesen 1. prosinca 2006. (jednoglasno, 79 glasova "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: