5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ISTRAŽIVANJE, TEHNOLOŠKI RAZVOJ I DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOSTI (2007. – 2013.), S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 789

Dana 3. listopada 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 112 glasova "za").
Rasprava je zaključena 4. listopada 2007.
Zakon je donesen na 27. sjednici 5. listopada 2007. (jednoglasno, 119 glasova "za")

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: