5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE O INTEROPERABILNOM PRUŽANJU EUROPSKIH PREKOGRANIČNIH ELEKTRONIČKIH USLUGA JAVNE VLASTI JAVNIM UPRAVAMA, PODUZETNICIMA I GRAĐANIMA (IDABC), S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 616

Dana 24. siječnja 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (84 glasa "za", 2 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 1. veljače 2007.
Zakon je donesen na 24. sjednici, 2. veljače 2007. (89 glasova "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: