5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE O PROVEDBI VOJNIH VJEŽBI I OBUKE I PRUŽANJU POTPORE DRŽAVE DOMAĆINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 672

Dana 18. travnja 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (77 glasova "za", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 26. travnja 2007.
Zakon je donesen na 25. sjednici, 27. travnja 2007. (96 glasova "za", 3 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: