6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O INSTITUCIONALNOM OKVIRU INICIJATIVE ZA SPREMNOST I PREVENCIJU U KATASTROFAMA ZA JUGOISTOČNU EUROPU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 156

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
24.10.2008.

Dana 17. rujna 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 124 glasa "za").
Rasprava je zaključena 23. listopada 2008.
Zakon je donesen na 6. sjednici 24. listopada 2008. (jednoglasno, 110 glasova "za").

Vezane informacije: