5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRIVREMENOG UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I PRIVREMENE MISIJE UJEDINJENIH NARODA NA KOSOVU (UNMIK) U IME PRIVREMENIH INSTITUCIJA SAMOUPRAVE NA KOSOVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 603

Dana 8. prosinca 2006. prihvaćena je primjena hitnog postupka (85 glasova "za", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 13. prosinca 2006.
Zakon je donesen 15. prosinca 2006. (jednoglasno 103 glasa "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: