5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU (EUROATOM) I DRŽAVA NEČLANICA EUROPSKE UNIJE O SUDJELOVANJU POTONJIH U SUSTAVU ZAJEDNICE ZA RANU RAZMJENU INFORMACIJA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI (ECURIE), S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 732

Dana 6. srpnja 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (91 glas "za", 1 "protiv").
Rasprava je zaključena 11. srpnja 2007.
Zakon je donesen na 26. sjednici, 13. srpnja 2007. (98 glasova "za", 4 "suzdržana").

Vezane informacije: