6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE FRANCUSKE REPUBLIKE O POMOĆI I SURADNJI NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 176

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
30.10.2008.

Dana 15. listopada 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 82 glasa "za").
Rasprava je zaključena 28. listopada 2008.
Zakon je donesen na 6. sjednici 30. listopada 2008. (95 glasova "za", 4 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: