5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE ZA NACIONALNI PHARE PROGRAM ZA 2006. GODINU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 637

Dana 21. ožujka 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (77 glasova "za", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 22. ožujka 2007.
Zakon je donesen na 25. sjednici, 30. ožujka 2007. (jednoglasno, 92 glasa "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: