9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE, S DRUGE STRANE, U BORBI PROTIV PRIJEVARA I SVIH DRUGIH NEZAKONITIH AKTIVNOSTI KOJE ŠTETE NJIHOVIM FINANCIJSKIM INTERESIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 114 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
21.04.2017.

Rasprava je zaključena 19. travnja 2017.
Zakon je donesen na 3. sjednici 21. travnja 2017. (jednoglasno, 114 glasova "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: