6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KRALJEVINE DANSKE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 205

Datum zaključenja rasprave:
Dana 28. studenoga 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (104 glasa "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008.
Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (jednoglasno, 111 glasova "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: