6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE O DOPUNI EUROPSKE KONVENCIJE O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA DOPUNJENE DODATNIM PROTOKOLOM EUROPSKOJ KONVENCIJI O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA I O OLAKŠANJU NJENE PRIMJENE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 177

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
24.10.2008.

Dana 15. listopada 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 82 glasa "za").
Rasprava je zaključena 24. listopada 2008.
Zakon je donesen na 6. sjednici 24. listopada 2008. (108 glasova "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: