5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA DRUGI PROGRAMSKI ZAJAM ZA PRILAGODBU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 719

Dana 29. lipnja 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (91 glas "za", 1"suzdržan").
Rasprava je zaključena 4. srpnja 2007.
Zakon je donesen na 26. sjednici, 6. srpnja 2007. (jednoglasno, 98 glasova "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: