5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 673

Rasprava je zaključena 17. svibnja 2007.
Na 25. sjednici, 18. svibnja 2007. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (101 glas "za", 5 "protiv", 6 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: