9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, prvo čitanje, P.Z.E. br. 88

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
03.03.2017.

Rasprava je zaključena 2. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 3. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (jednoglasno, 124 glasa "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: