9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O ELEKTRONIČKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA POVJERENJA ZA ELEKTRONIČKE TRANSAKCIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU I STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 1999/93/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 100 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
17.03.2017.

Rasprava je zaključena 16. ožujka 2017.
Na 3. sjednici 17. ožujka 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave bit će dostavljeni predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. (119 glasova "za", 2 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: