5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, prvo čitanje, P. Z. E. br. 736

Rasprava je zaključena 11. srpnja 2007.
Na 26. sjednici, 13. srpnja 2007. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (93 glasa "za", 6 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: