5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 607

Rasprava je zaključena 14. prosinca 2006.
Zakon je donesen 15. prosinca 2006. (83 glasa "za", 2 "protiv", 6 "suzdržanih")

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: