9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, prvo čitanje, P.Z. br. 396 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
28.09.2018.

Rasprava je zaključena 19. rujna 2018.
Na 9. sjednici 28. rujna 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (102 glasa "za", 13 "protiv“, 7 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: