9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADI VOJNE SOLIDARNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 335 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
25.05.2018.

Rasprava je zaključena 23. svibnja 2018.
Na 8. sjednici 25. svibnja 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (123 glasa "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: